Symulator dachowania oraz stacjonarny symulator czasu reakcji dla Polskiego Związku Motorowego.