Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego 

„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”,

udzieloną przez PFR SA.